9 + 8 =

*LSSI-LOPD D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d’informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Hidra Publicitat SCP, a l’adreça: Carrer del Pont, 17, 08560 Manlleu, Barcelona

Contacta amb nosaltres i explica’ns com podem col·laborar.
Respondrem al més aviat possible.

Adreça: Carrer del Pont, 17,
08560 Manlleu, Barcelona

Telèfon: 938 50 62 43