Organització de jornades, intercanvis d’experiències i benchmarking

Aprendre, compartir, cooperar són pilars bàsics en el món de la dinamització comercial. Organitzem sortides, trobades, espais per crear xarxa que obrin noves finestres als comerciants.

Com podem col·laborar?

Contacta'ns!